Partnerské stránky

izolaciapur

štrko-piesky

hyperdesmo

-Rýchly popis-


Keďže vo väčšine prípadov sa liate epoxidové živice aplikujú na existujúci podklad,
veľmi dôrazne upozorňujeme na jeho kvalitnú prípravu.
V prípade nového betónu dávajte pozor, aby na povrchu neboli žiadne nečistoty
(prípadné cementové mlieko musí byť prebrúsené).


POŽADOVANÉ PARAMETRE BETÓNOVÉHO PODKLADU SÚ NASLEDOVNÉ :
  • pevnosť v tlaku min. 25MPa
  • rovinnosť povrchu max.2mm/2m
  • vlhkosť max.4% hmotn.
  • prídržnosť min.1,5MPa

Betónový podklad musí byť suchý, rovný, bez prasklín, vyzretý najmenej 28 dní.
Keď je podklad poškodený (trúsenie, praskliny a p.) prípadne znečistený olejom, naftou, asfaltom a i. musí sa vykonať buď prebrúsenie, otryskanie alebo inak overený vhodný spôsob úpravy podkladu.


PENETRÁCIA

Po príprave podkladu je nasledovná operácia veľmi dôležitá.
Dosahuje sa ňou bezprašná úprava poréznych materiálov.
Penetračný roztok vytesňuje z povrchových vrstiev podkladného betónu vzduch.
Zároveň zvyšuje životnosť podkladu a vytvára priaznivé podmienky pre ukotvenie ďalšej epoxidovej vrstvy.
Penetračný náter sa nanáša najčastejšie asfaltérskymi metlami, plstennými valčekmi prípadne štetcom.
V prípade opakovanej penetrácie je technologická prestávka 24 hodín.
Keď vykonávame penetráciu, ako konečnú úpravu povrchu, môžeme plochu zaťažiť prevádzkou po 24-och hodinách.

pocitadlo